آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مدیریت شرکت شهرارقام اعلام نمود آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم سال 98 (پائیز) تا پانزدهم دی ماه می باشد.

لذا با توجه به اینکه عدم ارائه اظهارنامه مذکور در موعد مقرر منجر به جریمه شدن شرکت ها می گردد، در صورت نیاز با مراجعه به شرکت شهرارقام و یا تماس با مدیریت نسبت به درسافت مشاوره های لازم اقدام نمائید.