شمیم بهداشت

شمیم بهداشت

شرکت تولیدی  شمیم بهداشت یکی از تولید کنندگان برتر استان سمنان که در زمینه های تولید گوش پاک کن توانسته است با بکارگیری دستگاههای مجهز و پیشرفته نقشی بسیار گسترده در صنعت آرایشی و بهداشتی داشته باشد.

شرکت شمیم بهداشت ماندگار با واگذاری مسئولیت مالی و مالیاتی خود به موسسه شهر ارقام با اطمینان به مساءل حرفه ای خود پرداخته  و از مشتریان وفادار شهر ارقام میباشد.