شرکت تولیدی کلاچ لنت

شرکت تولیدی کلاچ لنت

شرکت تولیدی کلاچ لنت با سبقه 3دهه فعالیت در استان سمنان از تولید کنندگان برتر استان میباشد که با تولید انواع لنت خودرو و صنعتی در شهرک صنعتی سمنان مشغول فعالیت میباشد.

به درستی میتوان گفت ک از مشتریان وفادار موسسه شهر ارقام میباشند که با سپردن امورات مربوط به مالی و مالیاتی خود به این موسسه از اطمینان خاطری برخوردار میباشند .