اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

الف)اظهارنامه اشخاص حقیقی:طبق ماده 100 ق.م.م(قانون مالیات های مستقیم)اشخاص و صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل جداگانه تهیه و تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکوردر ماده (131)این قانون پرداخت نماید.

 

انواع اظهارنامه برای اشخاص حقیقی:

 

1)گروه اول:

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برار درآمد مشمول مالیات قطعی شده طبق آخرین برگه قطعی ، عملکرد سال 1391 و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ، هر کدام بیشتر از سی میلیارد ریال باشد. اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف جزئ از مودیان گروه اول محسوب میشوند.

1)دارندگان کارت بازرگانی

 2)صاحبان کارخانه ها و واحد های تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزاتخانه ذیربط

3)صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر

4)صاحبان بیمارستانها،زایشگاه ها،کلینیکهای تخصصی و…

5)صاحبان مشاغل صرافی

6)فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

 

تکالیف مودیان گروه اول:

نگهداری دفائر روزنامه وكل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی مكانیزه الکترونیکی متکی به اسناد و مدارک ، با رعایت مقررات مندرج در ماده 6 آیین نامه اجرای ی مربوط به نوع دفاتر

اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها موضوع ماده ۹۵ اصلاحي مصوب 31/04/94 قانون مالیاتهای مستقیم مودیان برای ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل در سال اول باید حداکثر تا ۳۰روز پس از شروع فعاليت و در سنوات آتی

باید قبل از شروع سال مالیاتی (شمسی)به سامانه جامع ثبت شركتهاو موسسات غیرتجاری مراجعه و درخواست خود جهت دریافت دفاتر را ثبت و مراحل لازم را براساس دستورالعمل موجوددرسامانه مذکور طی نمایند.

 

 

2)گروه دوم:

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد ، هرکدام بیشتر از مبلغ ده تا سی میلیارد باشد.

تکالیف مودیان گروه دوم: نگهداری اسناد و مدارک معاملات از قبیل اسناد درآمد فروش کالا یا ارایه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا ، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هریک از رویدادهای مالی برای هر سال مالیاتی و تنظیم صورت درآمد و هزینه های ماهیانه و سالانه خود در چارچوب فرمهای زیر:صورت درآمد و هزینه های ماهیانه مودیان گروه دوم ، صورت درآمد و هزینه های سالیانه مودیان گروه دوم

 

3)گروه سوم:

مودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمی گیرند جز گروه سوم محسوب می شوند . تبصره ۱ : در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد ، ۵۰ ٪ مبالغ ره مبالغ تعییین شده ملاک عمل می باشد تبصره ۲ : در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل می باشد . تبصره ۳ : مودیان محترم که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد ، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایینتر قرار  نخواهد گرفت

تکالیف مودیان گروه سوم: نگهداری اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا خدمات و نیز اسناد هزینه انجام شده برای هر سال مالیاتی و تنظیم خلاصه درآمد و هزینه سالانه در چارچوب فرم خلاصه درآمد و هزینه سالانه گروه سوم

 

ب):اظهارنامه اشخاص حقوقی:

طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسنادو مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه بعد از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید.

جهت ارسال اظهارنامه_ترازنامه_حساب سود و زیان با مشاوران شهرارقام تماس بگیرید.

 

    خانه خدماتتماس درباره ما