تنظیم لایحه می تواند مزایایی به همراه داشته باشد

 

تنظیم لایحه مالیاتی

یکی از بهترین ابزارها برای برای دفاع از حق و حقوق مالیاتی مودیان لایحه دفاعیه مالیاتی است که وکلا از آن استفاده میکنند. سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص مالیات های مختلف در ایران بر اساس قانون اساسی و قوانین مالیاتی صلاحیت دارد تا انواع مالیات را تشخیص میزان آن را محاسبه و سپس برای وصول مالیات اقدامات اجرایی لازم را بر اساس اختیارات قانونی خود انجام دهد. به عبارتی پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی کشور، ماموران مربوطه موظف هستند تا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی را مطابق قانون تعیین کنند.

 

 

لایحه دفاعیه چیست ؟

لایحه به نوشتاری گفته می‌شود که از سوی صاحب دعوا (چه دعاوی حقوقی چه دعاوی کیفری) به مقام قضایی تقدیم میشود. مودیان مالیاتی نیز در دعاوی مالیاتی برای حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری  نیاز به تسلیم لایحه مالیاتی برای دفاع دارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.

معمولا پس از آن که ممیز مالیاتی اسناد و مدارک شرکت را بررسی کرده و برگه تشخصیص صادر می نماید مؤدی تا یک ماه (۳۰روز) فرصت دارد تا چنانچه هرگونه اعتراض به این برگه دارد به حوزه مالیاتی اعلام نماید. به عمل نوشتن نامه اعتراض لایحه مالیاتی میگویند مؤدی که نسبت به مالیات تشخیص داده شده اعتراض داشته باشد این لایحه را به صورت مکتوب و همراه اسناد و مدارک به اداره امور مالیاتی تسلیم می کند.

مؤدی نیز پس از تحویل فرم اعتراض رسمی به حوزه مالیاتی خود در زمانی مقرر شده توسط حوزه مالیاتی نسبت به دلایل و مستندات خود به دفاع از اعتراض انجام گرفته می پردازد.

نخستین لایحه دفاع مالیاتی در حوزه مالیاتی به سرپرست یا سرممیز حوزه ارائه و تسلیم می گردد اگر در حوزه مالیاتی اعتراض انجام گرفته با تفاهم مؤدی و ممیز حل و فصل گردد برگه تشخیص جدیدی صادر می گردد که به امضاء حوزه مالیاتی و مؤدی می رسد.(طبق ماده 238)

حال چنانچه نظر مؤدی در جلسه اعتراض، جلب نشده باشد پس از آن پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد و مجدداً تاریخی به مؤدی اعلام می گردد که مؤدی طبق تاریخ مقرر به هیأت حل اختلاف مراجعه کرده و در آن جلسه نیز بار دیگر اعتراض خود را مکتوب اعلام می دارد و درواقع لایحه مجدداً تقدیم می نماید.

 

 

نکات کاربردی برای تحریر لایحه مالیاتی

برای اینکه لایحه دفاعیه شما اثربخشی لازم را داشته و مثمر ثمر باشد، رعایت نکات زیر را توصیه می کنیم

در نوشتن لایحه حتما از مشاور مالیاتی و خبره در این حوزه استفاده کنید.

الف) اولین گام اخذ رونوشت گزارش رسیدگی برگ تشخیص صادره از سوی حوزه مالیاتی شما می باشد.گزارش رسیدگی، اوراقی را گویند که گروه محترم رسیدگی نحوه محاسبه دقیق مالیات موضوع مورد بحث را در آن رسیدگی نموده است.

ب) بعد از آنکه گزارش رسیدگی را به دقت مطالعه فرمودید، باید اظهارنامه های ارسالی خود را در صورت ارسال مطالعه کرده تا ببینید اظهار شما به چه نحوی بوده است.

ج) در صورتی که اسناد و مدارکی دال بر دفاع شما در برابر سازمان امور مالیاتی وجود دارد، آنها را تهیه کرده و به دقت بررسی نمایید.

د) تجربه نشان داده که در اکثر مواقع، لوایح طولانی که در چندین برگه مرقوم شده است، توسط هیأت حل اختلاف مطالعه نمی شود پس پیشنهاد می شود در کوتاه ترین و مفیدترین حالت مطالب خود را عنوان و تحریر نمایید.

ه) سعی کنید به یکی از مستندات زیر جهت اعتباردهی و دفاع بهتر اشاره کرده و آن را ضمیمه لایحه خود نمایید.

بخشنامه – آئین نامه – دستورالعمل – تصویب نامه – رأی شورای عالی مالیاتی

 

 

برای تنظیم لایحه مالیاتی موثر  و بی نقص چه کنیم ؟

آشنایی با مراحل دادرسی مالیاتی

در مرحله اول به منظور تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی مناسب بایستی اطلاعات کافی در خصوص مراحل دادرسی مالیاتی وجود داشته باشد در غیر اینصورت دفاع مالیاتی به نتایج اثر بخش منجر نخواهد شد یا فرصتهای انجام اعتراض و ارائه لوایح دفاعیه از دست خواهد رفت که در این خصوص مودی مالیاتی متضرر خواهد گردید.

آشنایی با قوانین و مقررات

در مرحله دوم به منظور تهیه لایحه دفاعیه مالیاتی بایستی آگاهی و اشراف کافی و لازم  به قوانین و مقررات مربوطه  به طور خاص قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد آشنایی با قوانین باعث تفسیر و برداشت صحیح از مباحث قانون میگردد. به طور کلی نقش تعیین کننده ای در دفاع صحیح در مراجع مالیاتی خواهد داشت چه بسا بسیاری از مودیان مالیاتی که مالیات تشخیصی ایشان اشتباه و یا نا عادلانه بوده است ولی بدلیل استناد های اشتباه به قوانین و تنظیم لایحه مالیاتی ضعیف نتوانسته اند از حقوق خود در امور مالیاتی دفاع نمایند.

موسسه مالی و مالیاتی شهر ارقام با دارا بودن کادری متخصص نسبت به ارائه خدمات تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات ارزنده ای ارائه می نماید