حسابداری صنعتی

 

دوره های حسابداری صنعتی مناسب چه کسانی است؟

دوره حسابداری صنعتی حضوری که زیر مجموعه آموزش حسابداری محسوب می‌شود، تلاشی است جهت آشنایی شما با حسابداری بهای تمام شده کالاها و خدمات. به این منظور در ابتدا شما با ساختار بهای تمام شده که متشکل از سه جز اصلی بوده آشنا شده و روش‌های مختلف هزینه‌یابی در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین تسهیم هزینه‌های سربار نیز بخشی از سرفصل دوره است که پرداختن به آن نیز جهت آشنایی با سیستم بهای تمام شده ضروری به نظر می‌رسد.

پیش نیاز

داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل 1 سال سابقه کار  

چه محتویاتی در دوره آموزش داده میشود؟

 
محاسبه ، ثبت و تفکیک حسابداری صنعتی
محاسبه قیمت تمام شده
تهیه و تنظیم بودجه برای برقراری مدلهای کنترل و برنامه ریزی
ثبت عملیات حسابداری در دفاتر
طبقه بندی و محاسبه حسابداری پیمانی