حسابداری مالی 1

دوره های حسابداری مالی 1مناسب چه کسانی است؟

حسابداری مالی گسترده‌ترین بخش حسابداری را به خود اختصاص می‌دهد. حسابداری مالی در تلاش است تا بر اساس فعالیت و رویدادهای اقتصادی رخ‌داده، داده‌ها تجزیه و تحلیل شده و به صورت مفید و مختصر گزارش‌های مالی تولید کنند تا در ارزیابی عملکرد کلی کسب و کار و سازمان‌ها بتوان از آن استفاده کرد. پایه‌ای‌ترین مباحث حسابداری در حوز فعالیت‌های خدماتی و بازرگانی در این دوره به شما آموزش داده می‌شود و در پایان دوره حسابداری مالی 1 در کنار دیگر ابعاد علمی خود می‌توانید به استخدام و تدریس آموزش حسابداری در شرکت‌های خدماتی و بازرگانی امیدوار باشید.     

          

پیش نیاز:

داشتن حداقل مدرک دیپلم

 

چه محتویاتی در دوره آموزش داده میشود؟

آشنایی با مفاهیم حسابداری
شناخت عناصر صورت های مالی ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی
حسابداری موجودی کالا
معادله اساسی حسابداری
کاربرگ حسابداری

                  

حسابداری مالی 2

دوره های حسابداری مالی 2مناسب چه کسانی است؟

حسابداری مالی گسترده‌ترین بخش حسابداری را به خود اختصاص می‌دهد؛ در ادامه مباحث حسابداری مالی 1، اگر خواهان یادگیری مطالب بیشتری هستید و یا در زمینه کاری خود با مشکلی در حوزه حسابداری مواجه هستید، این دوره راه حل ما برای شماست. در این دوره ضمن مروری بر مطالب حسابداری 1، مباحث مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز مورد توجه است.

پیش نیاز

حسابداری مالی 1

چه محتویاتی در دوره آموزش داده میشود؟

کنترل های موجودی نقد و تهیه صورت مغایرت بانکی
حسابداری حسابهای دریافتنی و استهلاک و بدهی ها
حسابداری دارایی های غیر جاری (اموال،دارایی های نامشهود)
تهیه صورتهای مالی
اصلاح و بستن حساب ها