حسابداری پیمانکاری

دوره های حسابداری پیمانکاری مناسب چه کسانی است؟

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه­‌های متنوعی مانند سدسازی، راه‌­سازی، ساختمان‌سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می­‌دهد. فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه آغاز می­‌شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما خاتمه می­‌یابد. مهم‌ترین مساله­‌ی آموزش حسابداری برای پیمان­‌های بلندمدت، زمان شناسایی درآمد و سود یا به عبارت دیگر، تخصیص درآمدها و هزینه­‌های پیمان به دوره‌هایی است که در آن دوره­‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می­‌شود. این دوره با تاکید بر ابعاد و زوایای مختلف حسابداری پیمانکاری چون نحوه شناسایی درآمد و سود، مبانی حقوقی قراردادهای مختص پیمانکاری، قوانین مالیاتی حاکم بر پیمان­‌ها وحسابداری فعالیت­‌های پیمانکاری ارزی، می‌تواند دانش لازم را جهت حسابداری فعالیت­‌ها و عملیات­‌ پیمانکاری در شما ایجاد کرده و فرصت مناسبی را جهت کسب درآمد برای شما خلق کند.

 

پیش نیاز

داشتن مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط و حداقل سه سال سابقه کار

چه محتویاتی در دوره آموزش داده میشود؟

چه محتویاتی در دوره آموزش داده میشود؟

تعریف قراداد و جایگاه قرداد پیمان

شروط مهم در قراردادهای پیمانکاری

ضرایب پیمانها بر اساس ضوابط سازمان تامین اجتماعی

درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری

تکالیف، اختیارات و بخشودگی های مالیاتی