حقوق و دستمزد

دوره های حقوق و دستمزد مناسب چه کسانی است؟

با توجه به نیاز وضرورت مدیران و کسب و کار های امروزه به بررسی حقوق و دستمزد پرسنل و ارائه لیست دقیق و درست به سازمانهای ذی ربط من جمله سازمان تامین اجتماعی اداره مالیات باید افراد متخصص و حرفه ای جهت جلوگیری از خسارت ناشی از عدم اطلاع دقیق از نحوه ی محاسبه و بررسی این نمونه استخدام شوند ، جهت آموزش شرکت ها می توانند نیروی حسابدار یا کارمند اداری خود را تحت آموزش قرار دهند .

 

پیش نیاز

حداقل دیپلم

 

چه محتویاتی در دوره آموزش داده میشود؟

آشنایی با نحوه ی ثبت حقوق و دستمزد
ارسال لیست پرسنل به سازمان تامین اجتماعی
ارسال لیست مالیات حقوق در سامانه مالیات
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ساعتی – تمام وقت – پیمانی