دفاتر قانونی چیست

یکسری دفاتر هستند که باید از طریقی که در ادامه گفته می شود از سامانه اسناد و املاک در خواست داد تا شرکت ها حقوقی تمامی فعالیت های خود را درون این دفاتر طبق قانون تجارت ثبت کنند.

(همه چیز درباره تحریر دفاتر قانونی) در سنوات گذشته مودی باید این دفاتر را خریداری می کرد و سپس به حوزه مالیاتی خود مراجعه می کرد و در نهایت ممیز با مهر و امضا این دفاتر صحت این دفاتر را تایید می کرد و مودی باید در یک سالی مالی تمام فعالیت های مالی اش را ثبت می کرد.

 

دلایل پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر به معنای منگوله دارکردن و برگ شماری دفاتر است و به این جهت صورت می گیرد که نتوان از آن ورقی کم یا زیاد کرد. زمانی که پلمپ دفاتر انجام می شود ، نام شرکت و شماره ثبت پلمپ دفاتر قید و سپس مهر ثبت شرکت در آن منظور میگردد.

 

انواع دفاتر قانونی

انواع دفاتر از نظر قانون تجارت دو نوع هستند:

دفتر روزنامه

دفتر کل

خوب سه مورد بالا را به ترتیب شرح می دهیم:

دفتر روزنامه : دفتر روزنامه برای ثبت تمام وقایع شرکت است که باید بصورت روزانه ثبت شود.

دفتر کل : عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند.

آموزش تحریر

قبل از نوشتن دفاتر تحریر باید دفاتر را چک کرد تا مشاهده شود که آیا دفاتر دارای 26 سط هستند یا 28 سطر. سپس پرینت هایی که از نرم افزار حسابداری برای تحریر گرفته ایم چک می کنم تا آنها هم به تعداد سطر های دفاتر باشند. گاهی اوقات مشاهده می شود که تعداد سطرهای پرینت با دفاتر همخوانی ندارد و حین تحریر مشکلاتی از قبیل جا افتادن بعضی سندها و… بوجود می آید.

 

گام اول :

چک کردن پرینت نرم افزار حسابداری برای تحریر دفاتر و عدم مغایرت انها

گام دوم :

نوشتن تک به تک سند ها و شماره گذاری مربوط به هر سند

گام سوم :

جایگزاری درست بدهکار و بستانکار برای شرح و اعداد (یعنی برای نوشتن بدهکار شرح را در سمت راست و اعداد را هم از سمت راست و برای بستانکار شرح را سمت چپ و اعداد را از سمت چپ می نویسیم.)

جمع پایان هر صفحه

پایان نوشتن با رسم خط مورب