مودیان مالیاتی که برگه تشخیص / مطالبه در تاریخ 13/10/1400 و بعد از آن ابلاغ شود مهلت اعتراض به برگه 30 روز میباشد.

مهلت توافق با مسئولان مالیاتی (ماده 238) از تاریخ 13/10/1400 و بعد از آن 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی میباشد.

مهلت اعتراض له رای هیات بدوی در قانون جدید مالیات های مستقیم و ارزش افزوده هم 20 روز پس از ابلاغ رای بدوی میباشد.

مهلت اعتراض به رای هیات تجدید نظر هیات حل اختلاف مالیاتی در قانون جدید مالیات های مستقیم و ارزش افزوده 2 ماه بعد از ابلاغ رای تجدید نظرر میباشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.