معافیت های سال 1400

معافیت های مالیاتی 1400 برای مناطق کمتر توسعه یافته درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری هم مشمول این ... ادامه مطلب