نحوه وصول بدهی مالیاتی

دسته بندی ها:

دستورالعمل نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی

مقررات فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتی های مستقیم

 موضوع: ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران

نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی ، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ، یکی از اولویت های سازمان جهت تحقق کامل درآمد های پیش بینی شده می باشد . و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار ، وصول با اوصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می باشد لذا مقرر میدارد ادارات کل امورمالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند :

  • پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی ( حداکثر ظرف مدت یک هفته )، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم (حداکثر ظرف ۱۰ روز ) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتیکه بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید .
  • چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر موضوع ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است ، حداکثر ظرف مهلت یک هفته ، برگ اجرائی ( برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی ) صادر و ابلاغ گردد.
  • در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی( یک ماه از تاریخ ابلاغ ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید ، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات بارعایت مقررات فصل نهم باب چهارم ومفاد آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد ، خودرو ، املاک و .. نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید .

” ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی ”

۱-۳): توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده”۲۱۱″ قانون مالیات های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده “۲۱۲” قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت .

۲-۳):وصول ده درصد اضافی موضوع ماده “۲۱۱” قانون مالیات های مستقیم صرفاً در چاچوب تبصره (۱) ماده “۲۱۵” قانون مالیات های مستقیم و با رعایت رأی شماره ۱۵۵۱/۴/۳۰ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی مجاز است .

۳-۳) : در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی ، مودی کماکان به بدهی قطعی اغتراض دارد و اعترا ض مودی باتوجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت می باشد ، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله مادهه “۲۵۹” قانون مالیات های مستقیم و ماده “۵۸” آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجعه یاد شده به عمل آید .

۴)در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی ، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده “۱۹۸” قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه  شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ معاونت فنی وحقوقی و دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ این معاونت ، اقدام لازم جهت وصو بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید .

  • ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده اجرایی نسبت به تقویت هیات های اجرایی برای وصول بدهی های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات ابتدا اصل بدهی اعم از مالیات و عوارض را به ترتیب ، برای تمام دوره های و سال ها و سپس جرائم را تسویه نمایند.
  • با توجه به ظرفیت امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات از ظرفیت های اجرایی اداره کل تحت مدیریت خود استفاده نمایند و در صورتیکه اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط اداره کل بی نتیجه مانده است و یا در موارد خاص استفاده از ظرفیت امور نیابت اجرایی ستاد ضروری می باشد ، لازم است اطلاعات کامل بدهی را به تفکیک دوره /سال ، اصل مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، اصل عوارض ارزش افزوده هردوره ، اصل مالیات هر سال در هریک از منابع ، جریمه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره ، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره ، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره ، جریمه مالیات هر سال در هریک از منابع ، ردیف درآمدی مربوطه و اموال شناسایی شده مودی و اطلاعات مدیران و اعضای هیات دیره با ذکر بازه زمانی مسئولیت و قطعیت بدهی برای اشخاص حقوقی را در برگ دستور بازداشت اموال درج و به همراه برگ اجرایی و برگ قطعی جهت بررسی واقدام به این معاونت ارسال نمایند و از ارسال مستقیم مکاتبات، رونوشت ،فکس و...به دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی و امور نیابت اجرایی خودداری نمایند . شایان ذکر است به مستندات ارسالی بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ترتیب اثر داده نخواهد شد . دفتر حسابداری ووصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یاد شده را عودت نماید .
  • دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی موظف است پس از ارجاع درخواست اداره کل توسط این معاونت ، مستندات موضوع بند (۵) این دستورالعمل را بررسی و در صورت تایید مستندات مبانی قطعیت عدم امکان وصول در ادراه کل ، عملیات وصول را با دعوت از مودی پیگیری و چنانچه امکان پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی فراهم نشد مراتب را به امور نیابت اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام نماید .
  • تاییدیه میزان وصولی امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد در هر ماه به تفکیک مالیات ، عوارض ، جریمه مالیات ،جریمه عوارض و.. جهت اعمال در حساب مودی توسط دفتر حسابداری ، وصول و استرداد مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می شود .

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نحوه وصول بدهی مالیاتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *